-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۳, پنجشنبه

امروز، پنجشنبه 13 جوزا، 1395 شمار کُل مطالب و گزارش های خوانده شده در صفحه گزارشنامه افغانستان از بهار سال 2011 تا کنون، به ده میلیون رسید. ده میلیون کلیک، به غیر از روبرداری و جا گذاری مطالب و گزارش ها از سوی صدها تن از کابرانی است که درین چهار سال، در برگه های خویش به طور مستقل همرسانی کرده اند.