-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

اشاره: منابع عملیاتی غیر رسمی هندی، تاریخ جمع شدن گلیم امریکا در افغانستان را نیز نهایتاً 2020 گفته اند!روزنامۀ «USA Today» مطلبی را در باره ادامه تعهد پیمان ناتو با افغانستان نشر کرده‎است.

در مطلب آمده‎است، شاید در یکی از جلسات سران کشور های عضو ناتو کمک پنج میلیارد دالری برای آموزش، تجهیز و تمویل نیرو های افغان تا سال ۲۰۲۰ تعهد شود.