-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

صفحه 226، خاطرات جنرال میراحمد «مولایی»
اخطارنامه محمد صدیق خان
«من با افواج مکمل به قلعه سفید وارد شدم. اگر الی ساعت سه بیعت شما به نام امیرحبیب الله خادم دین رسول الله رسید، خوب، الا هرچیزی که دیدید و هرنوع جزا که به شما برسد، از خود بدانید. امضای محمد صدیق نائب سالار
پرزه را به دست نائب سالار صاحب ( منظور شاه ولیخان است) داده و ایشان بلند قرائت کردند. البته ورود ناگهانی لشکر به قلعه سفید اسباب تشویش همه گردید؛ زیرا نقاط ذیل تحت تبصره قرار گرفت.
1. اگر اقوام احمد زایی با او متحد نمی بود، چه گونه از بین مردم تغر و احمد زایی، تیره را بدون کدام خساره عبور و به قلعه سفید که تقریبا به 9 کیلو متری گردیز واقع است؛ میرسید؟