-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۲, چهارشنبه

نسل کشی در مناطق کرد نشین ترکیه!


 
اینجا سوریه و شهرهای جنگ زده آن نیست که رسانه های پر بیننده و پر خواننده اروپائی بی وقفه با جهت گیری علیه دولت بشار اسد درباره آن گزارش منتشر و پخش کنند.
 این گوشه ای از کردستان ترکیه است که ارتش این کشور در آنها مردم را به توپ و موشک و بمباران بسته و خانه و سرپناهشان را ویران می کند و هیچ رسانه غربی، حتی گوشه ای از جنایاتی را که دولت ترکیه مرتکب می شود منعکس نمی کند. آنچه در مناطق کرد نشین ترکیه جریان دارد، نوعی نسل کشی است.