-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

اکثریت حاضران مجازی در شبکه اجتماعی باران آفرین بر سر ذوالفقار امید می بارند. آدم ازین جا به روشنی درک می کند که مردم از کردارهای حزب اسلامی و حکمتیار به حدی نفرت دارند که خشونت را علیه آن ها رنگ قداست میدهند. من بدین باورم که حکمتیار درکابل یا جای دیگری به آرامی نفس نخواهد کشید. البته او نیز خیال آرامش از سر بدر کرده، وارد معرکه خواهد شد.