-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

صد تن از بانوان تحت آموزش نظامیان هندی

خلبانان زن برای انجام عملیات هوایی علیه طالبان آماده می شوند.


به گزارش ( Asian Age) به نقل از گزارش اخیر پنتاگون به گنکره امریکا، دولت افغانستان دو میلیون دالر را به هدف راه اندازی یک پروژه آموزش خلبانان طرح کرده است. آموزش خلبانان زن در انتالیای ترکیه تا 30 ماه می انجام گرفته و سپس نظامیان هندی حدود یک صد تن از زنان را تحت آموزش قرار خواهند داد. 
درحال حاضر 820 تن از بانوان در بخش های مختلف اردوی ملی و دیگرنهاد های امنیتی افغانستان خدمت می کنند. هند و افغان همکاری های نزدیک دو جانبه را با امضای پیمان استراتیژیک در سال 2011 آغاز کرده اند. درچهارچوب همین پیمان هندی  ها در نیمه اول سال 2015 سه چرخبال جنگی را به افغانستان تحفه دادند. این هواپیما ها تولید انحصاری صنایع هوایی هند است که مطابق نسخه بومی منطقه با پرتو افگن های چند منظوره مجهز است. 
در سی ویک ماه می 2016 سه تا چهار چرخبال تهاجمی نوع (MI-35) که دردسامبر 2015 برای افغانستان وعده شده بود؛ تحویل داده شدند. این نخستین بار است که چنین تجهیزات به یک کشور همسایه فراهم می شود و انتظار میرود که درتلاش های افغانستان درمبارزه علیه طالبان ودیگر شورشیان موثر واقع شود. نیروی هوایی هند تا ماه گذشته 160 نوع قطعات چرخبال را در دسترس قوای نوپای افغانستان قرار داده اند. افغانستان درگذشته جنگ ابزارهای سنگین به شمول مسلسل و تانک درخواست کرده است.