-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

از آرشیف «جهاد»؛ رهبران مجاهدین در مسکو

مجاهدین در مسکو 
(مذاکرات با روس ها)
کزارش سفر هیأت به رهبری استاد برهان الدین «ربانی» پیش از سقوط دولت دکترنجیب الله در یک مجلد (129 صفحه)
گزارشگران: فضل الرحمن «فاضل»- فیض الرحمن «وثیق»
روبرداشتِ پانوشتِ صفحه بیست وچهاردر مدت پنج روزی که در مسکو به سر بردیم، هیأت به خاطر دست نیافتن به غذای حلال، صرف از چای، نان خشک و شیر استفاده می کرد. استاد حتی شیر هم نمی نوشید و آیت الله محسنی تنها همان چای را صرف می کرد که حجت الاسلام هادی برایش تهیه می کرد و چایی را که در هوتل تهیه می نمودند، آن را صرف نمی نمود. ما اعضای انجمن یک مقدار خرمایی را که از جده آورده بودیم، همه را به اعضای هیأت تقسیم کردیم. روز سوم مذاکرات یک تن از وطنداران فیض آبادی به نام «عبدالرؤف فرزند الحاج قاری عبدالاحد نواسه داملا صاحب محمد صدیق» که در مسکو تجارت داشت، برای مان قابلی پلو لذیذی تهیه کرده به هوتل آورد که همه اعضای هیأت با اشتهای تمام آن را نوش جان نمودند؛ و یک مقدار را به خدمه های روسی هوتل نیز هدیه دادیم. 
فاضل