-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

عاصم بجوا: دروازه مرزی به طور حتم ساخته می شود.


جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان می‌گوید:


"به هر صورتی که باشد، دروازه ساخته خواهد شد. این دروازه در خاک پاکستان است. نزدیک به سی و هفت متر در داخل خاک پاکستان قرار دارد. اما این درست است که بر اساس نظام مرزی، افغانستان هم از آن نفع مساویانه خواهد برد. این دروازه برای هر دو کشور خوب است. اینجا مردم توقف داده می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند و هر گونه تحرک در دو جانب مرز کنترول می‌شود."