-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۷, دوشنبه

مولانا جلال الدین بلخی یک پدیدۀ فرامرزی است و گردش افکارش متعالی اش، آفاق وانفس درمی نوردد. آیا افغانستان شایسته گی آئینه داری از ارزش های مثنوی ومولانا را دارد؟ به غیر از نی نامه استاد خلیلی و نردبان آسمان از استاد باختری که خود از منابع دانشمندان ایران تغذیه کرده اند؛ در افغانستان چند کتاب به درد بخور درتفسیر آثار مولانا نوشته شده است؟ مگر ما مولانا را از روی مکاتیب و نسخه های منقح ایرانی نشناخته ایم؟ تا زمانی که ترکیه حاضر به بازسازی مدرسه سلطان العلماء نشده بود؛ آیا کدام خشتی یا توته گلی بر دیواره های ویران تنها یادگار خاندان مولانا گذاشته ایم؟