-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

کشتار هم جنس گرایان در اورلاندو به خاطر آن است که موانع از سر راه دونالد مرمپ برای رسیدن به کاخ سفید خود به خود برداشته شود. بحران در حزب جمهوری خواه به سوی یک خطر مسلم جلو میرفت. احتمالن، حادثه اورلاندو، هیلاری کلنتون را از ایوان هیجاناتی که در روز های اخیر برآن فراز آمده، به زیر می اندازد. عصر ترمپ کلید خورد!