-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه

مذاکرات مرزی با شکست مواجه شد.

حکمت کرزی از تخلفات پاکستان سخن گفت.آژانس خبرگزاری رویترز به روز دو شنبه گزارش کرد که گفت وگو ها بین هیأت افغانستان و پاکستان در اسلام آباد در مورد ادارۀ مرز ها با شکست رو به رو شده است. یک مقام رسمی به رویترز خبر داده است که ایاز احمد چودری وزیرخارجه پاکستان به  هیأت افغانستان گفته است که پاکستان درنظر دارد چهار دروازه ورودی در چهار نقطه مرزی اعمار کند.
این منبع که خواسته است در رسانه ها از وی نامی برده نشود گفته است که موافقت نامه درین باره هنوز نهایی نشده مگر ما موضع خود را به جانب افغانستان تشریح کرده ایم. به گفته منبع، مقامات امور خارجی پاکستان درین باره در همایش سازمان همکاری های شانگهای که اواخر هفته در تاشکند برگزار می شود، صحبت های بیشتری خواهند داشت.
دربیانیه یی منتشره از سوی وزارت خارجه افغانستان گفته شده که گفت و گو ها در فضای دوستانه برگزار شد اما به گفته حکمت کرزی، «تخلفات مختلفی» از جمله جا به جایی پاسگاه های نظارتی از سوی پاکستان در قلمرو افغانستان از سوی طرف مقابل به مشاهده رسید.
افزون برین، حکمت کرزی در برابر حملات بی دلیل جنگ ابزار های سنگین پاکستان بر روستا های افغانستان شدیداً اعتراض کرد.