-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

پدرعلی جواد«چنگیزی» ترجمان حامد کرزی بود.

دروازه مرزی تورخم به نام «شهید علی جواد چنگیزی» نام گذاری شد.
روزنامه پاکستان- خواجه داوود عضو هیأت افسران
برگردان: گزارشنامه افغانستان


لاهور: علی جواد چنگیزی در گذرگاه تورخم حین انجام وظیفه در نتیجه آتشباری بی دلیل نیروهای مرزی افغان در چهارده جون به شهادت رسید. او درگورستان اجدادی خویش در کویته به استراحت رفت.  بسیاری ها علی جواد چنگیزی را به حیث بهترین افسر کندک زرهی اردوی پاکستان می شناختند، مگر تا کنون فقط چند نفر محدود در باره خدمات خانواده اش برای افغانستان معلومات دارند. 
پدرش دگروال خادم حسین چنگیزی به عنوان نخستین کمیسار مهاجرین افغان در دهه نود در بلوچستان خدمت کرده است. اکثر مهاجران افغان و رهبران آن ها به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق هماره از دگروال خادم حسین به خاطر تلاش هایش  در زمینه اسکان مهاجران افغان درآن زمان توصیف کرده اند. قبل از آن که حامد کرزی به ریاست جمهوری برسد، جنرال خادم حسین به حیث ترجمان وی کار می کرد. 
پاکستان خانه دوم خادم حسین بود و او درجمع پیشگامانی قرار داشت که با افتخار برای برادران افغان کمک میکرد. این مقارن دوره کودکی شهید علی جواد چنگیزی بود؛ زمانی که وی شاهد نزدیکی خانواده اش با برادران افغان بود. امروز نه تنها پاکستان بلکه افغان ها نیز یک دوست عزیز گرامی خود را از دست داده اند.
دو برادرش- میجر علی قاسم  و میجر علی اسد نیز از منسوبان اردوی پاکستان اند و در وظایف مختلفی کار کرده اند. میجر چنگیزی یک قهرمان مشترک بین مردم افغانستان و پاکستان است. دروازۀ تورخم به پاس از خود گذری او، به نام «علی جواد چنگیزی شهید» نام گذاری شده است. ایثارگری علی جواد در دراز مدت، روابط میان مردمان پاکستان و افغانستان را تقویت کرده و سبب حراست از دو کشور در برابر تروریزم خواهد شد.