-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۶, چهارشنبه

به گزارش نیوز انترنیشنل، ندیم هوتیانا یک سخنگوی یک سخنگوی سفارت پاکستان درواشنگتن تلاش های پاکستان برای مذاکرات صلح افغانستان به دلیل فقدان یک اجماع ملی، پویایی سیاستگران داخلی درحمایت از 
شروع مجدد پروسه و دیگرمشکلات درونی درآن کشور از پیشرفت بازمانده است.