-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

تنویرحسین: تاکتیک نفرت بار هند- امریکا علیه پاکستان

خشم پاکستان از اتحاد هند- امریکا در  افغانستان
منبع: The Nation
ترجمه: گزارشنامه افغانستان


رانا تنویر حسین وزیر صنایع دفاعی، ساینس و تکنولوژی پاکستان می گوید روابط قوی بین پاکستان و چین، درد سری برای دشمنان پاکستان ایجاد نمی کند.

وی به روز جمعه در دیدار با یک هیأت مطبوعاتی به رهبری محمد ندیم گورایا، در شیخ پوره اظهار داشت که نیروهای ضد پاکستان روابط عمیق بین پاکستان و چین را برنمی تابند. با اکمال دهلیز اقتصادی چین- پاکستان، کشور به عصر جدیدی داخل شده و دیگر کشورهای منطقه نیز پیروزی هایی را نصیب می شوند. 
وی ابراز عقیده کرد که نزدیکی بین امریکا وهند چیز تازه یی نیست؛ هردو کشور در اتخاذ چنین تاکتیک های نفرت بار به هدف بی ثبات کردن پاکستان مانند گذشته زیاده روی می کنند. به باور وزیر صنایع دفاعی پاکستان، هند وامریکا در بروز تنش بین پاکستان و افغانستان دست دارند.
وی خاطرنشان کرد که پاکستان یک مملکت مستقل ونیرومند و دارندۀ جنگ افزار هسته ای است. تنویرحسین هشدار داد اگر امریکا یا هر کشور دیگری حق حاکمیت پاکستان را به چالش بگیرد، پاسخ لازم دریافت خواهند کرد. وی گفت که پاکستان به تقویت روابط با قزاقستان، تاجکستان و دیگر کشور ها در صدور و تورید محصولات دفاعی و تخنیکی، وسایل جراحی وساینس وتکنولوژی متعهد است.