-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

صد نسخ خطی هزار ساله در بامیان کشف شد.

حدود یک صد نسخ خطی اسرار آمیز با قدامتی یک هزار سال در افغانستان کشف شد.
پایگاه اطلاع رسانی ( Ancient Origin)
نویسنده: ناتالیا کلیم زاک
ترجمه: رزاق مامون


یک مجموعۀ راز آمیز شامل یک صد نسخ خطی از داخل یک غار در افغانستان کشف شد. تحلیل انجام شده درباره این متون فاش می کند که  مالک آن ها یک خانواده یهودی بوده است که هزار  سال پیش درمسیر «جادۀ ابریشم» زنده گی کرده اند.

این نسخ خطی با چندین زبان از جمله آرامیک، عبری، فارسی، اردو، عربی- یهودی ویهودی- فارسی مرقوم شده اند.
رئیس خانواده یی که این نسخ خطی به آن ها تعلق دارد ، ابو بن دانیل از شهر بامیان در {مسیر} شمال افغانستان بوده است. این منطقه قرون متوالی به خاطر هیاکل عظیم بودا که در قرن ششم میلادی بنا شده اند؛ شهره بوده که بدبختانه در سال 2001 به وسیله «طالبان» ویران شدند.

به گزارش «رشیا تودی»، این مجموعه به وسیلۀ یک سوداگر آثار عتیقه از اسرائیل به نام لنی وولف، که در اورشلیم کاروبار و زنده گی دارد؛ خریداری شده است. وی چند سال پیش با این نسخ خطی مواجه شده و 29 قطعه سند آن را در سال 2013 خریداری کرد.

به نظر وولف رسیده بود که این نسخ بخشی از «بایگانی افغان» و مرجعی برای 300 هزار نسخ خطی یهودان است که تکه پاره های آن دریک انبار کنیسه ( پرستشگاه یهودی) در مصر کشف شده است.

مجموعه قطعات بایگانی قاهره که در قرن نوزده در ناحیه موسوم به «کتیبه های دریای مرده  (Dead Sea Scrolls)» یافت شد، یکی از گرانبها ترین مجموعۀ نسخ خطی باستانی است. وولف اسرائیلی به کتابخانه ملی اجازه داد آن ها را تحت مطالعه قرار دهد.  «genizah» یک ذخیره گاه در پرستشگاه یهودان یا گورستانی موقتی برای حفظ وذخیره کتب عبری و اوراق مذهبی پیشین درگورستان های قدیمی است.

به نظر کارشناسان که مدارک مذکور را تحلیل کرده اند، این نسخ خطی اصلی اند که از سوی صاحبان شان هزار سال پیش دریک غار دفن شده بودند. این اوراق صرفاً متون بدون تصاویر اند؛ آمیزه یی از نسخه های حقوقی وتجاری، و مقدس و نامه های شخصی درداخل یک مخفی گاه پنهان. همچنان برخی اشعار اصلاح شده در آن به چشم میخورد.

افیرحیم پژوهشگر در دانشگاه عبری اورشلیم بدین باور است که مدارک مذکور دارای اطلاعات جاذب اند که زمینه را فراهم می کنند تا کاوش هایی در بارۀ زنده گی جماعت یهودیان در افغانستان آن زمان صورت بگیرد که چه گونه کار و زنده گی داشته و به حیث خانواده، وظایف خود را چه گونه انجام میدادند.

به گزارش روزنامه «آرتص» یکی از نامه هایی که آقای حیم ترجمه کرده مردی به نام «یاییر» را نشان میدهد که برای «ابواناصر» بزرگ خانواده اش توضیح میدهد که چرا وی نتوانسته برای دیدار از خانواده به بامیان برگردد.

«من قادر هستم دربامیان برای خود زنده گی بسازم؛ و این درست است که من آرزوهای شما را برآورده می کنم. شما میدانید که درکاروبار اگر یک روز نتوانم در مغازه حاضر باشم در همان روز من همه چیز را از دست خواهم داد.»
همین مرد در نامه دیگری نگاشته است:
تا هنوز بادمجان فراوان یافت نمیشود و ازین رو، هیچ روان نکردم؛ بادمجان ها بسیار کوچک بودند. هفته آینده ارسال خواهم کرد.»
به نظرمی رسد که بخش بسیار مهم این مجموعه، کتابچه یادداشتی است که ابوان ناصر درطی چندین دهه، تمام پول های بدهی- نه تنها قروض- بلکه مقادیر گندم وجو خود را در آن قید کرده است.
اپریل هولووی ( پژوهشگر وویراستار) در سه اکتبر سال 2013 کشف دیگری از سوی یک گرد آورندۀ نسخ خطی را گزارش کرد.  یک متن نایاب حاوی یک نمونه باستانی به زبان عبری که قدامت آن به قرن نهم باز می گردد؛ به وسیلۀ یک گرد آورندۀ آثار نادر کتاب مقدس، آشکار شد  واعتقاد برین است که یکی از کهن ترین کتاب طاعات وعبادات یهودان باشد.

تا کنون مجموعۀ برکات یهودی ( دعا های قبل از غذا) که نشان دهندۀ نشانه گذاری ها و حروف صدا دار در زبان بابلی ها می باشد؛ به پنجاه برگ میرسد.  کارشناسان قدامت این متن را در حدود 480 میلادی تاریخ گذاری کرده اند که چهار صد سال قدیمی تر از کتیبه های قبلی تورات است. این مدارک از نظر زمانی،  ارتباط مهمی را بین کتیبه های گورستان مرده و یهودان قرون میانه برقرار می کند.
محتوای داخل کتاب به شش بخش تقسیم شده که شامل مبحث «آخرالزمان» و سدر عید فصح است. در بخش نخست، یک صد «دعای خیروبرکات» یهودی گنجانیده شده است.