-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

عمرمتین ازبین هم جنسگرایان دوستیابی می کرد.

روزنامه گاردین گزارش کرد.
عمرمتین در کلپ شبانه هم جنس بازان مرتب در بارۀ پدرش گپ میزد!
برگردان: گزارشنامه افغانستان

گفته می شود مردی که چهل ونه نفر را در حمله بر باشگاه شبانه در اورلاندو قتل عام کرد، به طور منظم درآن جا سر میزد و به منظور دوستیابی، برای چندین تن از هم جنس بازان پیامک هایی ارسال می کرد. چهار تن از مشتریان دایمی باشگاه گفته اند که آن ها چندین بار عمرمتین را درهنگام شراب نوشی در باشگاه شبانه دیده بودند. 
تای سمیت به نگهبان اورلاندو اظهار داشت: « بعضی اوقات وی در یک گوشه می نشست و با خودش مینوشید و بعضی وقت ها به اندازه یی شراب می نوشید که کارش به جنگ و جدال می کشید.»
 تای سمیت می افزاید: «ما واقعاً زیاد با او حرف نمی زدیم مگر به یاد دارم که بارها در باره پدرش گپ میزد.»
«او می گفت که من زن و بچه دارم. »
بارک اوباما و سران اف، بی، آی می گویند که متین درتماس های انترنتی یک رادیکالیست بود و هنگام حمله به کلب شبانه به اداره خدمات عاجل ادعا کرد که وی به نماینده گی از دولت اسلامی داعش دست به عمل زده است.  رئیس جمهور اوباما گفت که مدارکی ثقه در دست نیست که نشان دهد او از خارج دستور می گرفته است.