-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

هشدار اولسون به پاکستان: از طالبان وحقانی بگذرید!

روزنامه دان چاپ پاکستان
گزارش نویس: انور «اقبال»
برگردان: گزارشنامه افغانستان


واشنگتن: ریچارد اولسون فرستادۀ ویژه امریکا برای منطقه به روز چهارشنبه از پاکستان خواست که توجه خود را بر مبارزه با تروریزم معطوف بسازد.  وی گفت که نگرانی پاکستان در مورد نقش هند در افغانستان «مبالغه آمیز» است.

اولسن طی خطابه یی در اندیشکدۀ  شورای اتلانتیک در واشنگتن همچنان اظهار داشت که امریکا از سال 2018 تا 2020 سالیانه مبلغ سه میلیارد دالر برای کمک به نیروهای امنیتی و ملی افغانستان هزینه می کند. اولسون گفت که کاخ سفید در نظر دارد  از کنگرس بخواهد مبلغ یک میلیارد دالر دیگر را  به منظور  توسعه و کمک اقتصادی برای افغانستان در سال های 2018 – 2020 منظور کند.

نماینده ویژه کاخ سفید برای افغانستان و پاکستان با رد این نگرانی پاکستان که هند از حضور نیرومند خود در افغانستان به مقصد دامن زدن به شورش بلوچستان استفاده می کند؛ گفت: « هند یک متحد حمایت گر برای افغانستان بوده است. این کشور کمک های نظامی محدود اما با اهمیت در دسترس افغانستان گذاشته است.»

ریچارد اولسون قبل از آن که به نماینده گی امریکا برای افغانستان و پاکستان منصوب شود، سفیر واشنگتن در اسلام آباد بود. وی پیش ازین در واکنش به این دیدگاه پاکستان که هندوستان 24 اداره کنسولی  درافغانستان تأسیس کرده و بعضی ازین کنسولگری ها در مناطق مرزی با پاکستان مسدود شوند؛ خواستار توضیحات شده بود.

اولسون اظهار داشت که « هندوستان چهار اداره کنسولی در افغانستان دارد.» این درحالی است که اظهارنظرها در پاکستان در خصوص تهدید هند مبالغه آمیز است. اولسون افزود: « من گاهی احساس می کنم که در پاکستان احتمالن نسبت به میزان نفوذ هند در افغانستان مبالغه صورت می گیرد.»
اولسون به حلقات تصمیم گیر در پاکستان یاد آور شد که آن ها خود اسباب نگرانی امنیتی اند و پرداختن به این نگرانی ها امری ضروری است. او گفت: « پاکستان روی آرامش نخواهد دید؛ مگر آن که» علیه ارگان های تروریستی مانند طالبان و شبکه حقانی دست به عمل بزند. 
وی در ضمن به این مسأله اشاره کرد که عملیات نظامی جاری در وزیرستان حملات تروریست ها رامهار کرده و  درنتیجه باعث کاهش خشونت گرایی و ثبات اقتصادی در پاکستان شده است.  اما بی میلی پاکستان در انجام عملیات نیرومند علیه شبکه های تروریستی و تحرکات آنان در بیرون از قلمرو شان، دست آورد های قبلی در رابطه به مهار آنان در داخل پاکستان را با اخلال رو به رو کرده است.
وی هشدار داد: « تا زمانی که پاکستان به مرحله بعد از طالبان عبور نکند، آینده یی روشن نخواهد داشت.»