-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

از چهار سو حواسم درمحاصره می افتد؛ وقتی وسوسۀ گزینش آهنگی از احمد ظاهر مرا فرا میگیرد. اصلن شم گزینش در من یخ می زند.

شعری پاینده، از پارسا تویسرکانی
احمد ظاهر هفتاد ساله شد. من حس مرگ میگیرم وقتی فکر می کنم نا سروده های احمد ظاهر، از چه رنگی و بویی می بودند؟