-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

واکنش به محاصره موشکی روسیه

استقرار موشکی های اتمی روسیه در مرز طولانی با اروپا!


روسیه در واکنش به مانورهای نظامی ناتو در کشورهای هم مرز با این کشور و همچنین برای خنثی سازی محاصره موشکی – اتمی خود تصمیم دارد پیشرفته ترین سامانه های موشکی خود را که قادر به حمل سلاح اتمی اند در "کالنینگراد" که نزدیک ترین منطقه به اروپاست مستقر کند. از جمله سامانه موشکی دوبرد "اسکندر" که تاکنون رونمائی نشده است. کالنینگراد طولانی ترین مرز مشترک روسیه و اروپاست.
سفیر پیشین آمریکا در اوکرائین در همین ارتباط گفت که این اقدام روسیه که برای سال 2019 پیش بینی شده نشان میدهد که آنها از پیش خود را آماده چنین موقعیتی کرده بودند.