------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

اکثریت تلویزیون ها به تلویزیون های عربی تبدیل شده اند. از طلوع تا خورشید، در منجلاب تبلیغ خرافات، طالب سازی و «قرائت» غلتیده اند. چشم انداز تیره یی برای جامعه و مملکت در حال ترسیم شدن است.