-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

اکثریت تلویزیون ها به تلویزیون های عربی تبدیل شده اند. از طلوع تا خورشید، در منجلاب تبلیغ خرافات، طالب سازی و «قرائت» غلتیده اند. چشم انداز تیره یی برای جامعه و مملکت در حال ترسیم شدن است.