-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبهیک خانمی از نام خبرنگار فیس بوک صدای امریکا در یک مسجدی رفته که آن جا افغان ها ( زن و مرد) تا و بالا میرفتند. گزارشگر، با ابزار ناقص ضبط و تصویر، وارخطا و سرزده از «افغان ها» در مورد حادثه مرگبار اورلاندو سوال می کند، جالب است که به شمول حامد نوید، 90 درصد این «افغان ها!!» از قضیه خبرندارند!
گزارشگر که معلوم می شود از رنگ وبوی خاصیت مخاطبان خود را سال هاست که می داند؛ بدون جدیت به سوی چند خانم مجبه می رود تا از تأثیرمنفی این حادثه بر زنده گی دیگر افغان ها سوال کند؛ اما همه خانم های «افغان!!» می گویند که چه گپ است والله ما خبر نداریم! این است مشت نمونه خروار از افغان هایی که در قلمرو ابرقدرت اول دنیا، با امکانات پیشرفته اطلاع رسانی و سطح فرهنگی واجتماعی بالا، زنده گی می کنندو چه عبث، از دنیا و مافیا، بی اطلاع اند. برای این ها پس چه چیزی مهم است؟ حجاب های دروغین و زورکی و سه وقت کوفته و لاف و پلو وبرده گی برای انفاس اماره؟