------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۴, جمعه

جان کربی سخنگوی کاخ سفید: طالبان دهشت افگن از دیگر طالبان جدا استند.
ترجمه: طالب تروریست مال روسیه وایران و طالب «دیگر» مال مشترک پاکستان و امریکا است.