-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

کدام دست آوردهای امریکا با خطر مواجه است؟

جان مک کین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا به The Washington Free Beacon گفته است: "قوماندانان نظامی بلند پایه ما از ماه ها به اینسو هُشدار داده اند که وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده و دستآوردهای پانزده ساله ما را با خطر مواجه ساخته است."