-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۲, شنبه

نتیجه خطرات جنگ افغانستان برای امریکا

رئیس جمهور آمریکا بر اساس پیشنهادهای مقامات نظامی این کشور موافقت کرده است تا اختیارات نظامیان آمریکایی برای کمک به نیروهای امنیتی افغان در جنگ علیه مخالفان دولت کابل افزایش یابد.