-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

فرهاد «دریا» پروژه نرم سیاسی برای آینده است.

فرهاد دریا در نخستین پلۀ پیشرفت سیاسی 


جامعه بین المللی از پانزده سال به این سو، فرهاد دریا -هنرمند- معروف افغانستان را یاری کرده است تا به امور رسیده گی به وضعیت اجتماعی و شگردهای سیاست آشنا شود. وی با بهره وری از زمینه هایی که برایش فراهم شد، به درستی استفاده کرده است.
فرهاد دریا، درکشوری که از داشتن یک چهرۀ سیاسی، فارغ از غارت وجنایت، به دوراز کین و کشتار و یک شخصیت بین الااقوامی محروم است؛ یکی از بهترین گزینه هایی است که مورد توجه جامعه بین المللی و همچنان مردم افغانستان قرار دارد. فرهاد دریا به همان میزانی که ازبک است؛ پشتون نیز هست. به همان اندازه یی که هزاره است؛ تاجک نیز هست.
من بدین تصور هستم که فرهاد دریا تا پنج سال آینده، درپوشش امور امداد رسانی، بازرگانی و پروژه های عام المنفعه، بر محبوبیت خود می افزاید؛ سپس به کابینه حکومت بعدی راه یافته و در آینده های کمی دورتر، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری خواهد بود.