-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

جمله نانوشته حکمتیار به دکترغنی حکمتیار ترجمه پشتوی قرآن را به دکترغنی هدیه داده و به فارسی نگاشته :" به برادر محترم رییس جمهور محمد اشرف غنی! به این امیدواری که قرآنکریم همواره رهنما و رفیق راه شما باشد".
جمله یی که در ادامه باید نوشته میشده  و نشده، این است: چنان که قرآنکریم همواره رهنما و رفیق راه خودم بوده است!