-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۶, چهارشنبه

چهودری نثار: افغانستان بازیچۀ دست دیگران است.

منبع: دیلی پاکستان
برگردان: گزارشنامه افغانستان


خواجه محمد آصف وزیردفاع پاکستان گفت که منابعی در افغانستان ملافضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان را که در انجام اعمال خشونت بار در پاکستان دست دارد، پناه داده اند. وی دریک مصاحبه اظهار داشت که رویداد های تروریستی در پاکستان با داخل افغانستان ارتباط دارد. خواجه آصف گفت که موجودیت مخفی گاه های شبه نظامیان در میان مهاجران افغان در امتداد طولانی مرز ها با افغانستان سبب اجرای اعمال تروریستی در پاکستان می شود. 
وزیرجنگ پاکستان گفت که هزاران شهروند افغان بدون اسناد قانونی به پاکستان سفر می کنند مگربه این عملیه بیش ازین اجازه داده نخواهد شد. موصوف تصریح کرد که پاکستان در انگوره اده و تورخم درهای ورودی مرزی ساخته است تا هیچ کسی نه تواند بدون داشتن اسناد رسمی وارد پاکستان شود. 
وی درپاسخ به یک پرسش گفت که آتشباری بی دلیل نیروهای افغان درحادثه اخیر قابل پذیرش نیست و به این تحرکات پاسخ مناسب داده می شود. با جدی گرفتن خشونت ها از سوی نیروهای افغان، چهودری نثاراحمد وزیر داخله اظهار داشت که افغانستان باید تصمیم بگیرد که از تلاش های پاکستان برای صلح حمایت می کند یا آن که بخشی از بازی دیگران است. 
نثارعلی خان دریک بیانیه گفت که تلاش های صمیمانه پاکستان در مدیریت مرز، از آن سوی مرز سبوتاژ می شود. وی گفت که آتشباری تحریک آمیز از آن سوی سرحد  برای پاکستان غیرقابل قبول است و اضافه کرد که به نظرمیرسد که افغانستان بازیچه دست دیگران شده است.