-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

دانش امروزی انسان درساختن ابزارهای بازسازی امواج صدا به موفقیت دست یافته مگر این موضوع را فاش نمی کنند. فی المثل بشرامروزی قادر است گویش های پیامبران را «بازموج» کرده و بشنود. آیا روزی روح آدمی بازگردانده خواهد شد؟ فی المثل روح احمد ظاهر.
 
 
من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
دردی کش ديوانه ام از من بگريزيد
در دست قضا جان بلب و ديده به مينا
سرگشته چو پيمانه ام از من بگريزيد
آن شمع مزارم که ره انجمنم نيست
مهجور ز پروانه ام از من بگريزيد
بر ظاهر آباد من اميد مبنديد
من خانه ی ويرانه ام از من بگريزيد
ديوانه ی زنجير هوس های محالم
افسونی افسانه ام از من بگريزيد
آن سيل جنونم که به جان آمده از کوه
بنيان کن کاشانه ام از من بگريزيد
زآن روز که دل مرد و عطش مرد و هوس مرد
من از همه بيگانه ام از من بگريزيد

شهر آشوب