-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

ظاهرقدیر که پنج هزار جنگجوی قومی زیر فرمان دارد، چرا برضد طالبان در چهار اطراف جلال آباد نمی جنگد؟ افراد مسلح را برای جنگ با اردوی پاکستان اختصاص داده است؟ اگر پاسخ وی درین باره مثبت باشد، لطفاً تاریخچه چهارده سال جهاد را به طور مستند برایش شرح دهید؛ سپس شرحی مختصر از اردوی اسرائیل اسلامی ( پاکستان) وشبکه های رزمی آن در بیش از سی ولایت برایش بیان کنید.
ظاهر باید بگوید که چند روز قادر است نفرات خود را در هنگام جنگ اکمال لوجستیکی ونظامی کند؟ اسرائیل اسلامی در تورخم با شما نمی جنگد، درعقب خانه های تان شما زانو خوابانده و از راه کانال های مذهبی و دولتی، شما را دنبال می کند.
زدن پاکستان درتورخم چه ارزشی دارد؟ اگر اراده دارید شبکه یی کار کنید و دشمن را در اسلام آباد و کراچی بزنید؛ همان گونه که او در مکروریان و پل محمود خان (بیخ گوش) ارگ جبهات خود را فعال می کند.