-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱, سه‌شنبه

آیا پسرقاضی سند به افغانستان آورده خواهد شد؟

تجارت آدم ربایی رونق می گیرد.
گزارش ایکسپرس اندیا

رسانه ها به روز دوشنبه گزارش دادند که پسر یک قاضی دادگاه عالی در پاکستان توسط مردان مسلح ناشناس از بیرون یک مرکز خرید ربوده شده است.
اویس شاه، پسر قاضی دادگاه عالی در ایالت سند ، توسط مردان مسلح از منطقه کلیفتون از سوی چهار مرد مسلح سوار بریک موتر سفید و شماره پلیت به رنگ سبز ربوده شد.
استفاده از پلیت های سبز فقط برای موترهای دولتی مجاز می باشد.  یک مقام ارشد پلیس گفت: تا کنون کدام واقعه آدم ربایی ثبت نشده بود، اما اویس لادرک شده و تا کنون پیدا نشده است.
 گفته شده که تلفن همراه او خاموش است. پلیس گفت: "ما پنج نفر را به هدف بازجویی از پارکینک موتر ها بازداشت کرده ایم.
این آدم ربایی چند هفته بعد از بازگشت فرزند یک سیاست مدار شناخته شده صورت می گیرد که پس از گذراندن سه سال در اسارت ستیزه جویان به خانه باز گشت. شهباز تاثیر، پسر سلمان تاثیر که قبلن کشته شد در ماه مارچ از زندانی در غزنی افغانستان آزاد شد.