-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

نمایندۀ طالبان در مسکو

موافقت کرملین با انتصاب قیوم کوچی با ارتباطات روسیه با گروه طالبان بی ارتباط نیست. ازین پس، تماس های روسیه با طالبان بدون واسطه سومی انجام خواهد شد. 


عبدالله خنجانی در تآیید گزارش های اولیه در مورد گزینش قیوم کوچی به حیث سفارت افغانستان در مسکو، بربنیاد یک نامه رسمی و امضای یک «سارنپال» چنین نوشت:
قيوم كوچي كاكاي رييس جمهور به حيث سفير افغانستان در مسكو تقرر يافت.
شايعاتي وجود داشت كه رييس اجرايي با اين گزينش مخالفت داشت.
گزينش بسته گان رييس جمهور به حيث سفير در گذشته هم معمول بوده و پيشتر كاكاي رييس جمهور كرزي سفير افغانستان در روسيه بود. 
به نقل از ‫پژواك‬ اقاي كوچي در يك نشست غير رسمي با طالبان در قطر گفته بود كه رييس جمهور غني دشمن طالبان نه بل سياف دشمن طالبان است.

اشاره:
 در لابی گری علنی قیوم کوچی در دفاع و پسندیده نشان دادنِ پیام آوران مرگ و تباهی کدام غرض ورزی شخصی یا قومی در کار نیست؛ کوچی، طالب نمایی رسمی و شخصی خود را با گویش هایی تحریک آمیز و سرشار از مباهاتی که برایش خودش جاذبه دارد درملاء عام عرضه میکند. همین امروز آدم کشان طالب با راه اندازی یک کشتار بزرگ از نفرات پلیس در کمپنی، یک گام دیگر درجهاد به جلو برداشتند. برسبیل یک آزمایش، هر خبرنگاری که از زبان قیوم کوچی بتواند علیه این تراژدی، یک کلمه اعتراض یا محکومیت بیرون کند، کمال خواهد کرد. مسلم است که موفق نخواهد شد. دلیل این درجا زده گی آن است که نیروهای «ضد تروریزم» درافغانستان کم شیمه نا سازمان یافته اند. کشتاری که چندی پیش در ریاست ده سازماندهی شد، هیچ کسی را تکان نداد. برباد شدن زنده گی بیش از صد تن در کمپنی، موقعیت قیوم ها را به جای آن که درهم بشکند، تعالی خواهد بخشید.
 پیش ازین، کاکای از کار افتادۀ کرزی سفیر بود. اکنون کاکای دکترغنی. سفارت مسکو به سفارت کاکا تعویض شده است. بهترین گزینه برای سفارت مسکو، گمارش سلام ضیعف سفیر سابق طالب در اسلام آباد بود. کوچی خان، هرگز از یک «کشور» نماینده گی نمی کند. بوی این معامله به زودی به دماغ خواهد زد.