-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

حامد کرزی در امریکا، اقدام تروریستی عمر متین را محکوم می کند؛ اما در کشور خودش، از تروریزم طالب حمایت می کند. عجیب است!