-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

خلیل اندرابی از سوی «ستون پنجم» رها شد.

فشار چند جانبه بالای امنیت ملی اعمال شده است که روی قضیه سرپوش بگذارد.


دواخان مینه پال از سخنگویان ریاست جمهوری گفت که خلیل اندرابی به ضمانت رها شده است. اما وی نگفت که کدام منبع و چه کسی او را ضمانت کرده است. وی چنین گفت:
"حکومت افغانستان به نهاد های عدلی، قضایی و امنیتی دستور داده‌است تا موضوع اتهام بر خلیل اندرابی قوماندان امنیه میدان وردک را به گونه جدی بررسی کنند. اگر ثابت شد که آقای اندرابی در انتقال طالبان دست داشته‌است مطابق با قانون جزای افغانستان مجازات خواهد شد و اگر بی‌گناه ثابت گردد، به کارش ادامه خواهد داد."
میرزا محمد یارمند از اپرات مجرب مبارزه علیه تروریزم می گوید: 

"دولت باید این موضوع را به گونه جدی بررسی کند زیرا بدون تحقیقات نمی‌شود فیصله کرد. باید هویت افراد شناسایی شوند تا از داخل نظام خنجر نخورد. موضوع ستون پنجم در سطح بلند حکومت مطرح بوده‌است و اگر حکومت در برابر افرادیکه همسویی با طالبان دارند خاموش می‌ماند، به معنای تباهی و بربادی خودش است."