-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

عبدالله جان «خنجانی» تذکری نگاشته است که تلویزیون یک درمنازعه «لایف» مهمانان در مقابل چشم دوربین، «حسابده» است. تلویزیون نخست به وظیفه خویش از روی دقت و گزینش درست عمل کند و بعد، حاضر به پاسخدهی شود. شما یک بیمار روانی را می آورید که در بحث سیاسی شرکت کند. حزب اسلامی افراد زیادی دارد که از روزگار کم وبیش درس گرفته و جهد می ورزند سخن بر وزن آبرو وعزت دیگران بگویند. بهتر است از دعوت سلیطه های سرگردان خود داری کنید.