-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

رئیس جمهور تاجکستان خدا شد.

این کلخوز سالار بدبخت، قدم به قدم به سوی گودال روان است.


در تاجیکستان، رئیس جمهور به تدریج جای خدا را می گیرد! کارمندان و اعضای جدید عالی رتبه در دولت تاجیکستان از این به بعد به نام رئیس جمهوری سوگند یاد می کنند.

 به نوشته جمهوری اسلامی، این تصمیم در پی ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور درباره «دولت و وضع حقوقی اعضای مجلس های ملی و نمایندگان» در مجلس این کشور گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری آزادگان تاجیکستان، به این طریق، اعضای دولت تاجیکستان در زمان شروع اجرای منصب و وظیفه دولتی به نام رئیس جمهوری قسم یاد کرده و وعده خواهند داد که تمام نیروی خود را برای توسعه و بالا بردن آبروی تاجیکستان در سطح جهانی صرف خواهند کرد.

نمایندگان مجلس نیز به نام مردم سوگند یاد خواهند کرد و به آنها وعده می دهند که در تحکیم وحدت ملی، استقلال دولتی، تامین حقوق و آزادی های انسان شریک می شوند و در تهیه و تصویب قوانین صادقانه و از روی وجدان عمل می کنند. این، جزئی از 41 تغییر در قانون اساسی این کشور است. زمان و مکان ادای سوگند اعضای حکومت و نمایندگان مجلس را خود رئیس جمهوری تعیین می کند. تحلیلگران و کارشناسان تاجیکستان می گویند سوگند یاد کردن به نام رئیس جمهوری بیانگر نبود حاکمیت قانونی در این کشور است.