-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

پیتر کوک مسوول اداره مطبوعاتی پنتاگون با اشاره به شروع فصل تازه ای از حملات هوایی علیه طالبان میگوید:
 لازم به گفتن است که این حملات مواضع طالبان را هدف می گیرند. این حملات در قدم اول متوجه جنوب افغانستان است.
این درحالی است که شدت جنگ و انسان کشی و تجمع دسته جات دهشت افگن در شمال گسترش یافته است. در شمالُ حملات پهپاد های امریکایی خال خال اجرا می شود. بهتر است تذکر داده شودکه حملات هوایی ناتو وامریکا در شمال برمحاسبه هایی متفاوت تر از جنوب صورت می گیرد.
وی گفت که حملات هوایی راه را برای پیشرفت نیروهای افغان در زمین هموار می کند.