-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

 نشنل انترست ادعای سیزده نظامی بازنشستۀ امریکایی را که به دلیل فعال بودن القاعده در افغانستان، خواستار افزایش حضور نظامی امریکا شده بودند؛ رد کرده است. این روزنامه استدلال کرده که « این موضوع ربطی به تمدید مأموریت نظامی امریکا در افغانستان ندارد زیرا حملات یازدهم سپتمبر به خاطر برنامه ریزی خوب و آموزش‌های که جنگجویان القاعده در امریکا و جرمنی دیده بودند، موفق شد.»