-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

ابرازنظر احمد ولی «مسعود» مثل معادله یک مجهوله است.

اگر دولت به وظیفه خود عمل نکند؛ چی؟


خاکسپاری رسمی امیر حبیب الله خان کلکانی شهـيد، منحیث پادشاۀ افغانستان مسئولیت دولت میباشد که باید انجام یابد.
این اقدام نه تنها در روشن سازی هرچه بیشتر حقایق تاریخ گذشتۀ افغانستان کمک می نماید، بلکه شگاف های اجتماعی امروز را نیز میان مردمان این سرزمین به هم نزدیک می سازد.
به نیابت بنیاد شهید مسعود نه تنها از این اقدام نیک هیأت محترم خاکسپاری حمایت می نمائیم، همچنان از دولت مصرانه تقاضا داریم که مراحل رسمی خاکسپاری را نهائی سازند تا این مراسم در اسرع وقت انجام شود.
احمد ولی مسعود
رئیس بنیاد شهید مسعود