-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه

سلام مهدی «بهار»، جان کاکا، به پدر گرامی تان «انور وفا سمندر» آن نویسنده خوش نویس و روحانی سلام بگویید و یاد آور شوید که من برای ایشان یک پیام نوشته بودم.

ن