-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

طارق فاطمی: هفت دروازه مرزی می سازیم.

مقام پاکستانی: به مداخله طرف سوم در روابط افغانستان- پاکستان نیازی نیست.
سایت رادیو پاکستان
برگردان: گزارشنامه افغانستان


طارق فاطمی دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجی می گوید که پاکستان به اعمار دروازه مرزی در تمام مسیرهای خروجی و رفت و آمد در گسترۀ سرحداتش با افغانستان، به هدف نظارت بر رفت و آمد های غیرقانونی، مصمم است.
فاطمی درگفت و  گو با تلویزیون دولتی پاکستان اظهار داشت که مدیریت موثر مرز ها با افغانستان برای دستیابی به نتایج مثبت در عملیات «ضرب عصب» آسان تر است. وی گفت که پاکستان دروازه های مرزیرا  با امکانات ضروری در هفت مسیر ورودی در امتداد سراحدات با افغانستان در داخل قلمرو پاکستان اعمار می کند. 
فاطمی گفت که هیچ قانون بین المللی به شمول سیستم بهره برداری دوستانه در کنترول مرز ها میان امریکا و کانادا در ساخت دروازه های مرزی مانع پاکستان شده نمی تواند. او در پاسخ به یک سوال دیگر گفت که نیازی به مداخله یک طرف سوم در روابط دوستانه مرزی بین دو کشور همسایه- افغانستان و پاکستان- احساس نمی شود. فاطمی خاطر نشان کرد که پاکستان ظرف 35 سال میزبان سه میلیون مهاجر افغان بوده مگر اکنون تصمیم گرفته شده است که آن ها به کشور خود برگردند.