-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

هندی ها به طور جدی طرفدار ادامۀ جنجال کهنه «دیورند» استند. درشرایطی که هندی در شرایط پیشروی قرار گرفته و پاکستان برای نخستین بار در برخورد با افغانستان گیج شده است؛ بحران دیورند به تنهایی به یک خط جنگی بسیار خطرناک و فراگیر علیه پاکستان مبدل شدنی است. 
پاکستان به هیچ وجه توان انسداد و مدیریت سرحدات را ندارد. این سرحدات از پنج سال به این سو، بدون دیوار کشی و انسداد، مردمان مختلف را در بسترخود رشد داده است. اگر امریکا و انگلیس به طور جدی وخیلی جدی درین زمینه کدام اقدامی نکنند، موج بحران از افغانستان خصوصن تحت شعار برداشتن خط دیورند به سوی پاکستان کشانده می شود. پاکستان به دام افتاده است. حالا که هنوز پروسه به نقطه آتش نرسیده، آن ها درک کرده اند که یک تغییر تاریخی به زیان پاکستان روی داده است.