-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه

از ولایت هرات، گزارش های غیر عادی واصل شده است. زیر پوست «دروازه افغانستان» چیزهایی در جریان است. چه حال افتاده است ساکنان مسالمت جو و خوش گذارۀ هرات را که به طراحی و سازماندهی یک جنبش پرخاشگر رضا داده اند؟ تقدیر هرات را چنین رقم زده اند که همیشه رتق و فتق امور در دست اهالی دیگر ولایات قرار داشته باشد.