-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۳, یکشنبه

نماینده سیاسی طالبان درمسکو

گزارش شده که قیوم «کوچی» عموی دکتر غنی به حیث سفیر افغانستان در مسکو در نظر گرفته شده است. این خبر که از سوی بشیر «قاسانی» نوشته شده، تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است. اما نفس همین مسأله بسیار با اهمیت است. مسکو تمایل خود برای «میانجیگری» بین طالبان و حکومت کابل را به طور رسمی مطرح کرده و اگر قرار باشد قیوم کوچی را دولت پوتین به حیث سفیر بپذیرد، قطعن به همین منظور است. 
درصورتی که این خبر واقعی باشد، این اشتباه بزرگ سیاسی درغیاب مصلحت ملی افغانستان، عواقب بدی خواهد داشت.