-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳۰, یکشنبه

یادداشتی جالب دراحوال جامعه یی که به سالوسی عادت کرده

به قلم مسعود «ترشت وال»


در انجام صدقات ريأ نكنيم و البسه نظامي را أرج نهيم !
اگر فسيبوك نمي بود ، يك تعداد در طول عمر يك توته نان خشك هم خيرات نمي دادند و يك مجموعه ديگر لباس نظامي به تن نمي كردند.
يادداشت :
از بركت نمايش دادن هر روز لباس نظامي مي پوشند و خيرات و زكات شان را به رخ مي كشند.