------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۳۰, یکشنبه

یادداشتی جالب دراحوال جامعه یی که به سالوسی عادت کرده

به قلم مسعود «ترشت وال»


در انجام صدقات ريأ نكنيم و البسه نظامي را أرج نهيم !
اگر فسيبوك نمي بود ، يك تعداد در طول عمر يك توته نان خشك هم خيرات نمي دادند و يك مجموعه ديگر لباس نظامي به تن نمي كردند.
يادداشت :
از بركت نمايش دادن هر روز لباس نظامي مي پوشند و خيرات و زكات شان را به رخ مي كشند.