-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

رانش گروه های مسلح طالب در ولایت فاریاب به همان پیمانه یی که اتفاق نادر است؛ راز آمیز و بی سابقه نیز هست. طالبی که با تیغه برچه چشم سرباز اردوی ملی را از حدقه درمی آورد؛ با چه چشم داشتی به «روندصلح!» یکی می شود؟ صلح در کجاست که دسته های آدم کش حرفه یی به آن امید بسته اند؟