-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۷, دوشنبه

پسورد خبر ( جنرال اختر، دگروال عبدالرحمن، تلک خرس، تاچر و ریگان وصد ها کتاب)

خبرنگار جاپانی از حکمتیار سوال می کند: مشکلات مالی شما از کجا رفع می شود؛ آیا از حکومت ها کمک میخواهید؟
جواب: منبع حل مشکلات ما خود افغانستان است. ما در قلب ملت جا داریم. تمام مصارف ما از جانب ملت تأمین می شود. مگر تا اندازه یی بعضی از احزاب اسلامی هم با ما کمک کرده اند؛ ولی به طور رسمی هیچ کشوری برای ما کمک نکرده است.
اشاره:
همین شماره 45 نهم جدی 1359 جریده «شهادت» با عکس های جنرال ضیاء الحق، جنرال میرزا اسلم بیگ، مولوی سمیع الحق، غلام اسحق خان، قاضی حسین احمد و مولانا فضل الرحمن مزین است.