-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

یک مرد همجنس‌گرا در بلژیک چون نمی‌تواند گرایش جنسی خود را بپذیرد قصد دارد به زندگی‌اش پایان دهد. او به بی‌بی‌سی گفت به خاطر رنج روانی شدیدی که تحمل می‌کند می‌خواهد تقاضای او برای مرگ خودخواسته (اتانازی) پذیرفته شود.
سباستین در مورد لحظه‌ای که امیدوار است زندگی‌اش پایان یابد بدقت فکر کرده است:
"لحظه‌ای که دارو را به بازوی من تزریق خواهند کرد مرا نگران نمی‌کند. برای من مثل تزریق داروی بیهوشی است."