-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

استاد ربانی: آرمان پاک جنرال ضیأالحق پایدار است.

پیام های تسلیت به مناسبت شهادت شهید جهاد افغانستان جنرال محمد ضیاء الحق شهید؛ همان مردی جهنمی که حریق کابل را تئوریزه کرده بود. ضیآ الحق بربستر ابدی خویش آرام خوابیده و آرمانش برآورده شده است. 


بنا به گواه مستند کتاب های «خاموش مجاهد» و «تلک خرس»، ضیاء الحق طراح اصلی انهدام افغانستان بود. او بود که عبارت کوتاه « کابل آهسته آهسته باید بسوزد» را بر سران آی اس آی ابلاغ کرد. او اگر زنده بود به چشم و سر مشاهده می کرد که آرمان هایش برآورده شده است.
وقتی ضیاء الحق کشته شد، سران رده اول، دوم، و سوم و حتی داوطلبانه انفرادی در ارسال پیام تسلیت از یکدیگر پیشی میگرفتند. اسناد زیادی درین رابطه درج آرشیف تاریخ است. استاد برهان الدین ربانی امیرجمیعت اسلامی نیز دریک رسالۀ هفده برگی، تحت عنوان «پیام های تسلیت به مناسبت شهادت شهید جهاد افغانستان جنرال محمد ضیاء الحق شهید» ادای خلوص کرده است. درصفحه پنجم این رساله ایشان با اشاره به کارنامه های ملهم از عرش و سمای ضیاء الحق چنین آورده است: 

«او می گفت مرا به عنوان یک تن از چریکان سنگر نشین افغانستان بدانید و چه بسا که دلم میخواهد با مجاهدین یک جا برای سر بلندی اسلام برزمم. و سرانجام این سپاهی سرفروش اسلام در اثر یک توطئه خائنانه دشمنان اسلام در راه دفاع از اسلام و سر بلندی مسلمانان، نفاذ شریعت وجهاد افغانستان جام شهادت نوشید.
«انا لله و انا الیه راجعون»
جنرال ضیاء الحق شهید شد؛ اما آرمان والای او با شهادتش خاتمه نیافت؛ چه راهی را که شهید ارجمند گزیده بود، راهیست پایدار و آرمانیست پاک و مقدس که در ضمیر میلیون ها تن از مردم پاکستان و افغانستان و همه امت به پا خاسته مسلمان نهفته است. اگر ضیاء الحق شهید شده امت اسلامی باقیست؛ ملت افغانستان و پاکستان باقیست. »

استاد ربانی درادامۀ تکریم و تبجیل تفضیلی از رهبر تروریست ها می افزاید: او عقیده داشت بقاء من بر اریکۀ قدرت فقط برای آنست تا ازین راه برای آزادی افغانستان خدمتی انجام دهم و چون افغانستان آزاد گردد، و یک حکومت اسلامی درآن سرزمین تشکیل شود، دیگر یک لحظه نمی خواهم حکمروایی کنم.