-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

از سخنان رحمت الله «بیژنپور:

 ما دیگر با پاکستان روابط حسنه نداریم.یعنی دیگر امیدی به پاکستان نیست که این کشور بتواند افغانستان رابه جرگه امن و نجات ببرد. ما در اعماق یک لجن از ناامنی غرق هستیم. در حقیقت تمام اسباب و زمینه ها از سوی پاکستان صورت گرفته است تا افغانستان ناامن باشد. منشوری که هند در واشنگتن مطرح کرد یک منشور جدید از سیاست های منطقه ای است. چرا که به روشنی گفت که بازماندن در معلقه های گذشته به نام کشوری که بازی های کهنه فرتوت دهشت افکنی تولید می کند به معنی عقب ماندگی است. حتی این اعتراض بر سر آمریکا هم بود. یعنی آمریکا حق ندارد که سایه شومی بر سر دنیا را زیر نام دوستی و همکاری های منطقه ای منفعتی با پاکستان اینگونه به پیش ببرد.