-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

خشم نظامیان «تقاعدی» پاکستان علیه افغانستان

روزنامه ( The Nation) چاپ پاکستان
آن ها گفتند که باید یک چاشنی مناسب به افغانستان داده میشد.
برگردان: گزارشنامه افغانستان


انجمن خدمت گزاران سابق پاکستان به روز یکشنبه از موضع تند حکومت چین و جنرال رحیل شریف در واکنش به جریان  پشت صحنۀ حمله بی دلیل نیروهای افغان در مرز تورخم، حمایت همه جانبه ای خود را اعلام کرد. وزارت خارجه پاکستان ازین که درپی یک واکنش نیمه گرم،  وزیرخارجه افغانستان را بی موقع به مذاکره دعوت داده است؛ مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته شده که باید پس از دادن یک چاشنی مناسب به افغان ها، از وزیرخارجه افغانستان دعوت صورت می گرفت.

اکنون قرار است معاون وزارت خارجه افغانستان به اسلام آباد برسد؛ بنا برین، از جانب پاکستان نیز باید مقامات تازه کار در گفت وگو ها حضور یابند. این سخنان از سوی جنرال قلی خان رئیس انجمن خدمت گزاران پیشین دریک جلسه ابراز شد. 
معاون دریادار، احمد تسنیم، مارشال هوایی، مسعود اختر، تورن جنرال نعیم اکبر، بریدجنرال میا محمود، برید جنرال مسعود الحسن و دیگران درین جلسه اشتراک کرده بودند. این جنرالان آتشباری نیروهای افغان را محکوم کرده و از عملکرد  سفیر افغانستان نیز که پاکستان را به دلیل تقویت اداره امور سرحد با سخن تهدید این کار عواقب وخیم دارد؛ انتقاد کردند.

این جنرال ها افاده دادند که حکومت افغانستان زبان گویای برخی قدرت های دیگر است که خواهان برتری برمنطقه اند و  خواستار تسلیمی کامل طالبان افغان تحت عنوان مذاکرات صلح اند.

آن ها گفته اند که حضور سه میلیون پناه جوی افغانستان در پاکستان نه تنها بر اقتصاد و جامعه ما لطمه وارد کرده؛ بلکه اردوگاه های آنان  مکانی برای خیزش فعالان تروریسستی نیز می باشد. اعضای این انجمن از تصمیم اردوی پاکستان برای بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان و ندادن اجازه ورود به افراد بدون مدارک رسمی درجریان عملیات «ضرب عصب» که درنهایت جایی برای نرمش باقی نماند؛  حمایت کردند. 
پاکستان قادر به کنترول گسترۀ 2250 کیلومتری مرزهای بدون نگهبان با افغانستان نیست بنا برین تروریست ها بدون تردید می توانند به خاک پاکستان نفوذ کنند.